Fysioterapeut i Stockholm

Våra Fysioterapeuter i Stockholm erbjuder behandling oavsett ålder.
Ingen remiss krävs.
Varför ska man söka till en Fysioterapeut

När du har ont och behöver hjälp med träning samt rehabilitering står fysioterapeuten redo att hjälpa människor i alla åldrar mot ett självständigt och aktivt liv.
Du kanske behöver hjälp med träning för viktnedgång, långvarig smärta, bättre hälsa, du har ådragit dig en skada, rehabilitering efter operation, träning för personer med funktionshinder, ergonomi. Oavsett ålder är målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.
Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människan hitta sina egna resurser.
Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård för att ge dig bästa möjliga vård.

Ditt besök hos Fysioterapeuten

Besöket inleds med att vi sitter ner tillsammans och ser över din sökorsak, för att sedan undersöka dig. Vi sätter mål tillsammans med dig utifrån behov och önskemål. I flertalet fall får du som kommer hit med dig övningar och träning du kan utföra på egen hand. Dessa följs sedan upp med träning, behandling eller liknande på mottagningen tills önskat mål är uppfyllt.

Vad är en fysioterapeut

Fysioterapeut är ny benämning för yrket sjukgymnast. En fysioterapeut har unik kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar rörlighet och hälsa. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi gör vår bedömning. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa samt hur rörelse kan användas som medel för ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Grupper och skolor vi håller
 • •Medicinsk Yoga
 • •Vattengympa
 • •Artrosskola
 • •Balans och styrka
 • •Aktiv Livsstil
Vanliga sökorsaker till Fysioterapeuten
 • •Nacksmärta: Nackspärr, Diskbråck
 • •Ryggsmärta: Ryggskott, Spondylos
 • •Höftsmärta/ Bäckensmärta: Foglossning, Trochanterit, Ischias
 • •Knäsmärta: Löparknä, Hopparknä, Schlatter, Korsbandsskada
 • •Fotsmärta: Fotledsstukning, Hälseneproblem, Hälsporre
 • •Axelsmärta: Kalkaxel, Impingment, Frozen shoulder
 • •Armbågssmärta: Tennisarm, Musarm, Golfarmbåge
 • •Andra vanliga sökorsaker: Långvarig smärta, Fibromyalgi, Artros, Viknedgång, Stress
 • •Rehabilitering efter Covid
Var i Stockholm finns vi

Behandlingen utförs på en av våra mottagningar här i Stockholm alternativt hemma hos dig.

Behandlingsmetoder och utökade kompetenser hos våra Fysioterapeuter

Boka vård

Vi erbjuder fysisk vård på våra 3 mottagningar.

För att boka vänligen gå vidare till önskad mottagning.

bokning av digital vård

Vänligen ring 08-544 992 90 så hjälper receptionen dig med detta.

Vårdavtal med SLL

MåBra Rehab har vårdavtal med Stockholms läns landsting.
Vi tar emot remiss men har inget remisskrav.
Behandling kostar 250 kr, är gratis för dig under 18 år eller över 85 år och är avgiftsfri vid frikort.
healthy person