NMES

Vi har landstingsavtal vilket innebär att behandlingens kostnad går på frikort/ 250 kr och är gratis för dig <18 år / >85 år.

Stötvågsbehandling i Stockholm

Elektrisk muskelstimulering är en behandlingsmetod som använder sig av elektrisk stimulering vid central eller partiell perifer nervskada. Detta kan skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till volontär muskelaktivitet.

Var i Stockholm finns vi

Behandlingen gör vi på vår mottagning här i Stockholm, Mörby Centrum.

Boka vård

Vårdavtal med SLL

MåBra Rehab har vårdavtal med Stockholms läns landsting.
Vi tar emot remiss men har inget remisskrav.
Behandling kostar 250 kr, är gratis för dig under 18 år eller över 85 år och är avgiftsfri vid frikort.
healthy person