Vegan med IBS

Vår Dietist hjälper med dina IBS besvär oavsett kosthållning

IBS, Irritable Bowel Syndrome är ett syndrom som drabbar sista delen av vår tarm, tjocktarmen. Ordinarie tecken och symtom inkluderar kramper, smärta, uppblåst mage, gaser och diarré eller förstoppning, alternativt båda. Detta utan synliga tecken på skador i mag-tarmsystemet.
Trots den stora andelen personer som drabbas av IBS är orsakerna till IBS-besvären fortfarande inte helt tydliga. Man har sett att psykologiska faktorer såsom stress och ångest kan påverka magen negativt, vilket kan vara en anledning till att det är vanligt med IBS hos den yngre befolkningen. Man har även upptäckt ett flertal andra möjliga faktorer, där en andel drabbade har rubbningar i tarmens peristaltik medan andra har ett känsligt signalsystem i tarmen.

FODMAP

FODMAP står för "fermenterbara oligo-, di-, monosackarider och polyoler", alltså korta kolhydrater som står emot matsmältningen. Istället för att absorberas i kroppen tar dom sig hela vägen till vår tjocktarm där de flesta tarmbakterier finns.
När tarmbakterierna bryter ner kolhydraterna produceras gas, vilket kan orsaka besvär hos vissa individer. Dessa kolhydrater (FODMAP) drar också vätska i tarmen, vilket kan resultera i diarré. Även om inte alla är känsliga för FODMAP är detta vanligt bland personer med IBS.

Nutritionsbehandling med dietist

• Råd för lindring av symtom som diarré, förstoppning och smärta.
• Förbättring av måltidsfördelning.
• Butiksbesök för genomgång av produkter.
• Hjälp att hitta recept som fungerar samt träna på att göra om recept så dom fungerar just för din mage.
• FODMAP-introduktion.
• FODMAP-elimineringsfas.
• FODMAP-återintroducering av livsmedel.

Stress och magbesvär

Är stress hönan eller ägget? Magbesvär ökar vår stressnivå och vår stressnivå ökar våra magbesvär. Besvär så som smärta, diarré och förstoppning påverkar vår livskvalitet på en daglig basis. En undersökning gjord av valio visade att våra magbesvär har ökat , vilket innebär att de i studien fann att 64 % av Sveriges befolkning upplever mag-tarmbesvär minst 1 gång i veckan, samtidigt har även stress ökat på sammhällsnivå.
Stressinducerade mag-tarmbesvär kan du få hjälp att reducera via medicinsk yoga samt KBT.
Mag-tarmbesvär orsakade av kosten kan du dock få hjälp med av en dietist.

Vegan med IBS

Det kan vara svårt att hitta rätt kost för patienter med IBS, då det är individuellt vad man tål samt inte tål. Vår dietist Dafna Goldman upplever att man som vegan med IBS sällan får ordentlig hjälp med att minska symtom, då en del vegetabiliska proteinkällor kan bidra till besvär i mag-tarmsystemet. En del patienter känner sig uppgivna efter att dom sökt hjälp hos vården och får veta att dom helst ska utesluta bönor/linser som är basen i en vegansk kosthållning.
Som dietist har man en skyldighet gentemot sin patient att ge råd och stöd utifrån patientens personliga behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att ta sig tiden att lyssna på patienten, sätta sig in i patientens livsstil och anpassa informationsmaterial utifrån kosthållning samt lägga till extra moment vid behov där man aktivt får träna på att omformulera existerande recept eller butiksbesök för genomgång av produkter.
Vår dietist bygger behandlingen på FODMAP och anpassar sedan resterande vård utifrån dina behov.

Digital vård

Med hjälp av vår digitala plattform kan du söka vård var du än befinner dig.
Vi Måbra Hälsa upplever att detta kan bidra till att sprida hjälp och kunskap till patienter som inte kan ta sig till vår fysiska mottagning på grund av sjukdom eller avstånd.

Boka tid hos dietist

Du kan boka ett videomöte eller besök på vår fysiska mottagning här i Stockholm via 1177 alternativt ringa vår reception på telefonnummer 08-544 992 90.

Vid val av någon annan av våra mottagningar än Måbra Hälsa i Danderyd kolla gärna på våra vårdval längre ner på sidan.

Boka vård

Vi erbjuder fysisk vård på våra 3 mottagningar.

För att boka vänligen gå vidare till önskad mottagning.

bokning av digital vård

Vänligen ring 08-544 992 90 så hjälper receptionen dig med detta.