Kronisk förstoppning

De flesta har någon gång upplevt tillfällig förstoppning, men när man alltid är förstoppad övergår det till att vara en kronisk förstoppning. Cirka 20 % av befolkningen lider av kronisk förstoppning enligt undersökningar och de flesta söker inte vård för sina besvär.

Vid förstoppning har man svårt att bajsa, men ofta gör det även ont. Ibland hjälper det att dricka mer vatten och konsumera fiberrik mat, men en andel av befolkningen påverkas inte av små förändringar. Då kan man behöva söka hjälp för sina besvär. Nedan kan du finna information om behandlingsalternativ.

Kriterier för diagnosen kronisk förstoppning

-Behov av att krysta hårt

-Hård/kllumpformad avföring

-Inkomplett tarmrömning

-Känsla av blockering/obstruktion

-Behov av manuell tömningshjälp

-Färre än 3 tarmtömningar/vecka

De ovan nämnda kriterierna ska ha en pågått i minst 6 månader.  För diagnos funktionell förstoppning ska inte IBS-kriterierna uppfyllas. För diagnosen IBS-C krävs avföringsrubbning samt återkommande magsmärtor. För barn finns särskilda diagnoskriterier.

 

Medicinering (från läkare)  

1a hand Inolaxol (bulkmedel) till vuxna. Laktulos(Vid nedbrytning av laktulos i tarmen bildas syror. Syrorna binder vatten och ger en ökad volym i tarmen ) till barn.

2a hand Laktulos + Movicol (mjukar upp avföring)

3e hand (om ovanstående inte ger resultat)

Resolor (verkar på tarmens muskelvägg, på samma sätt som ett ämne i kroppen som kallas 5-hydroxitryptamin (5-HT, även kallat serotonin) och som binder tillreceptorer i tarmen).

Constella ( absorberas inte i kroppen, utan fäster vid en receptor på ytan i tarmen som kallas guanylatcyklas C. Genom att fästa till denna receptor blockerar läkemedlet smärtförnimmelsen och låter vätska från kroppen komma in i tarmen för att därigenom avhjälpa förstoppning genom att lösa upp innehållet i tarmarna och öka tarmtömningarna)

Behandling hos dietist:

Livsstilsförändringar såsom ökat intag av fibrer, vätska och motion minskar förstoppningsbesvär.

·  FODMAP vid gaser och smärta.

·  Probiotika med flera kulturer för att minska gaser och för förbättrad avföring.

·  Psylliumfröskal (bulkmedel).

·  Colpermin kapslar-pepparmyntsolja vid smärta ochförstoppning.

·  KBT-för att minska stress och smärta

·  Magnesium –finns i många olika sorter som alla påverkar kroppen och tarmen på olika sätt. Generellt ger magnesiumformer med sämre upptag, som oxid och citrat, mer magnesium i tarmen vilket ger en laxerande effekt. 

·  Matsmältningsenzymer – Man kan inte mäta om man har tillräcklig med matsmältningsenzymer. Många upplever att det känns bättre i magen när man tar tillskott av enzymer. Tex proteinnedbrytning kan underlättas om man upplever att kött är svårt att bryta ner.

Referenser:

·Förstoppning, kronisk - Internetmedicin .

· Behandling av förstoppning hos vuxna och barn www.janusinfo.se

· Lacy BE, Mearin F, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simrén M, Spiller R. Bowel Disorders. Gastroenterology 2016; 150:1393-1407.

· Chronic constipation. Camilleri M, Ford AC, Mawe GM, Dinning PG, Rao SS, Chey WD, Simrén M, Lembo A, Young-Fadok TM, Chang L. Nat Rev Dis Primers. 2017 Dec 14;3:17095. doi: 10.1038/nrdp.2017.95. Review.

Boka vård

Vi erbjuder fysisk vård på våra 3 mottagningar.

För att boka vänligen gå vidare till önskad mottagning.

bokning av digital vård

Vänligen ring 08-544 992 90 så hjälper receptionen dig med detta.