Detta är beröringsmassage

Beröringsmassage är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största sinnesorgan. Den ges med strykningar och lätta tryck som utförs likadant varje gång. Beröringsmassage passar alla med eller utan krämpor. Beröringsmassage ger:

-         Stärkt kroppsuppfattning

-         Lugnar dementa personer

-         Förbättrartarmfunktionen

-         Lindrar smärta

-         Tröstar en ledsen

-         Ger och tar när orden inte räcker till.

 

Dessutom ger det en skön och avkopplande stund.

Huden

 

I vår hud finns det taktila sinnet, i form av celler. Dessa registrerar och tolkar signaler från olika receptorer såsom smärta, kyla, värme, tryck och beröring. På 1 kvadratcentimeter finns hela 5000 beröringsreceptorer. Huden är stor, väger ca 4 kg och utgör hela 2 kvadratmeter på en vuxen människa. Huden är vårt största sinnesorgan som bland annat reglerar vår kroppstemperatur, blodtryck, vatten och elektrolytbalans och bildar D-vitaminer för skelettets uppbyggnad.

Vår hud visar hur vi känner oss; att vi blir förlägna och rodnar, att vi blir rädda och bleknar, är vi oroliga eller nervösa svettas vi. Huden blir kall av stress och varm av avslappning. Huden skyddar våra inre organ mot yttre påfrestningar t.ex. våld, bakterier och smärta. Huden är vår fysiska gräns för det egna jaget. Den utsöndrar våra slaggprodukter och absorberar vad vi förser den med i form av olika plåster t.ex. nikotin, hormoner och smärtlindring.

Beröringsimpulserna från huden går via ryggmärgen till den sensoriska hjärnbarken.

 

Massagen

 

 

Massagen går ut på att med varsamma strykningar och lätta tryck ge en omslutande beröringsmassage. Den kan i vissa fall ges utanpå kläderna, men i regel för att uppnå bästa effekt används en vegetabilisk olja direkt på huden. Om man önskar kan en eterisk olja tillsättas för att också ge en härlig doftupplevelse. Man är väl inbäddad under processen och endast den kroppsdel som ska behandlas är avtäckt.

Att ha en skön avslappnande musik i bakgrunden förstärker stämningen.

Oxytocin är ett kroppseget hormon som frigörs vid beröringsmassage och ger lugn och ro. Oxytocinet sätter fart på endorfinerna i kroppen och kan på så sätt ge naturlig smärtlindring.

 

Effekterna av beröringsmassage

 

Man har kunnat mäta och se att effekterna av beröringsmassage är många.

-         Andningen blir långsam.

-         Hjärtfrekvensen minskar.

-         Förbättrad sömn.

-         Blodtrycket sänks.

-         Musklerna slappnar av.

-         Immunförsvaret stärks.

-         Blodgenomströmningen ökar.

-         Ökat välbefinnande.

-         Sekretionen i mag- och tarm kanalen ökar.

-         Tömningen av urinblåsan stimuleras.

-         Vakenheten ökar, blir mer intresserad av sin omgivning.

-         Kroppsuppfattningen stärks.

-         Personer blir mindre aggressiva och självdestruktiva.

 

Är du intresserad av taktil massage och vill ta del av hälsoeffekterna? Ring receptionen på 08-544 992 90 och boka in en tid hos arbetsterapeut Sanna.

 

 

 

Källa:

Billhult Annika; Henriksson Maria. 2010. Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut, 1 uppl, Lund:Studentlitteratur.  

 

 

Boka vård

Vi erbjuder fysisk vård på våra 3 mottagningar.

För att boka vänligen gå vidare till önskad mottagning.

bokning av digital vård

Vänligen ring 08-544 992 90 så hjälper receptionen dig med detta.