Kroppsanalys

Mätning av kroppssammansättning ger dig en insyn i hur du fysiskt mår och vad du sedan kan göra för att åtgärda eventuella avvikelser i sammansättning. Mätningen görs med en tanitavåg.

Tänk den positiva effekten av att kunna se annat än bara vikt då din vikt i kg kan variera beroende på vätskemängd, avföring och dylikt. Vid multipla vägningar kan du på på ett bra sätt hålla koll på vad träningen/kosten ger för effekt på kroppens sammansättning. Du får även en noggrann redovisning på muskler i höger och vänster arm samt höger och vänster ben.

Via mätning kan vår dietist bedöma träningens effekt (styrka eller rehab) samt kostens påverkan på din kropp.
För att få en noggrann analys av din sammansättning bör du helst komma fastande alt. inte ätit 3 timmar före mätningen, samt hålla dig borta från hård träning innan mätning.

Inget remisskrav.
Frikort/Högkostnadsskydd gäller.
Besöket kostar 200 kr och är gratis för dig
under 18 år eller över 85 år.

Muskelmassa

-Information om din totala muskelmassa.
-Information om hur din muskelmassa är fördelad på kroppen.

Fettprocent

-information om din fettprocent samt referensvärden utifrån ålder.
-information om ditt inre fett.

kostråd/träning

-Kostråd utifrån kroppssammansättning och behov för att förebygga framtida ohälsa.
-Dietisten kommer gå igenom din kost och se över behov av förbättringar för att förebygga ohälsa.
-Vid behov bokas tid till sjukgymnast för träning.

Vårdavtal med Sll

MåBra Care har vårdavtal med Stockholms läns landsting och vi tar emot remisser för sjukgymnastik-, naprapat-, dietist-, arbetsterapeut- och kiropraktorbehandling. Det är inget krav på att ha remiss och det behövs inte remiss för att boka en tid.