Idrottsmedicin

Sjukgymnaster utbildade inom idrottsmedicin besitter
kunskap om motion och idrott, behandling samt förebyggande
av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador.
Med hjälp av rörelse och belastning samt med idrottsförknippad
aktivitet får du stöd och rådgivning i din rehabilitering.
 Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin,fysiologi, prevention, rehabilitering. Idrottsskador är vanligt förekommande både hos elitsatsande och motionärer.
Rätt rehabilitering efter en skada ger förutsättningar för
snabbare återgång till aktivitet samt minskad risk för
återfall och sekundära skador.  Kunskaper inom
idrottsmedicin är även ofta användbar vid behandling av skador som inte uppstått i samband med idrottsutövande.

Inget remisskrav.
Frikort/Högkostnadsskydd gäller.
Besöket kostar 200 kr och är gratis för dig
under 18 år eller över 85 år.
medicinsk laser

Vårdavtal med Sll

MåBra Care har vårdavtal med Stockholms läns landsting och vi tar emot remisser för sjukgymnastik-, naprapat-, dietist-, arbetsterapeut- och kiropraktorbehandling. Det är inget krav på att ha remiss och det behövs inte remiss för att boka en tid.