Primärvårdsrehab

Dietist

Har du problem med övervikt eller undervikt? Har du magbesvär eller matallergi? 

Vår dietist på MåBra i Danderyd erbjuder rådgivning och behandling av kostrelaterade problem till barn, vuxna och seniorer. Vi arbetar med personer i alla åldrar.

En legitimerad dietist har en akademisk utbildning och klinisk träning. Dietisten är därför unikt kvalificerad vid behandling och förebyggande av kostrelaterade tillstånd.

Yrkeskompetensen hos en dietist utgör en syntes av kunskap i näringslära, näringsbehov, livsmedel, livsmedelsval, matlagning och måltidsordning i kontexten av hälsa och sjukdom. Det omfattar såväl psykologiska som fysiologiska faktorer.

Du behöver ingen remiss för att boka ett besök.

Dietisten hjälper dig med
 • Diabetes typ 2/ Förhöjt blodsocker
 • Övervikt / Fetma
 • Allergier / Intoleranser
 • Undervikt
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • KOL
 • Höga blodfetter
 • Bristfällig eller ensidig kost
 • PCOS
 • Förskrivelse av näringsdryck
Kostrelaterade sjukdomar

Idag kommer den största samlade effekten på hälsan från dålig kost. En kombination av 14 kostrelaterade riskfaktorer står bakom en femtedel av alla dödsfall i världen, genom sjukdomar som ischemisk hjärtsjukdom, stroke och diabetes.

Ditt besök hos vår dietist

Besöket inleds med en kostanamnes; ett samtal och genomgång av din nuvarande kosthållning och det du behöver hjälp med. Dietisten gör en kartläggning för att kunna göra en heltäckande nutritionsbedömning. Du får sedan konkreta kostråd utifrån din specifika situation.

Vår dietist sätter tillsammans med dig upp en målplan där ni konkretiserar det du vill uppnå och hur du ska gå tillväga.

Uppföljning och utvärdering sker efter 1-4 veckor.

I vår gruppverksamhet leder dietisten
 • Viktminskningsgrupp
 • IBS-skolan
Dietisten är även med i
 • Artrosskolan
Har du frågor eller vill boka tid?

Tid bokas via telefon, mina vårdkontakter eller personligt besök i reception. Ej via mail. Ingen remiss behövs för bokning av besök.

För mer information kan du kontakta receptionen på
08 544 992 90
.

Vårdavtal med Sll

MåBra Care har vårdavtal med Stockholms läns landsting och vi tar emot remisser för sjukgymnastik-, naprapat-, dietist-, arbetsterapeut- och kiropraktorbehandling. Det är inget krav på att ha remiss och det behövs inte remiss för att boka en tid.