Fysioterapeut

Inget remisskrav.
Frikort eller högkostnadsskydd gäller.
Besöket kostar 200 kr och är gratis för dig under 18 år eller över 85 år.

Vad söka till en Fysioterapeut

När kroppen sviker dig och du behöver hjälp att komma vidare står vi som fysioterapeuter redo att lotsa människor i alla åldrar till ett självständigt och aktivt liv.
Du kanske behöver hjälp med träning för viktnedgång, långvarig smärta, få en bättre hälsa, du har ådragit dig en skada i vardagen eller under idrottsaktivitet, rehabilitering efter operation, träning för personer med funktionshinder, ergonomi. Oavsett ålder är målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.
Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människan att hitta sina egna resurser.
Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård för att ge dig bästa hjälpen.

Ditt besök hos Fysioterapeuten

Besöket inleds med att vi sitter ner tillsammans och ser över din sökorsak, för att sedan göra en undersökning eller tester om det behövs. Vi sätter mål tillsammans med dig som patienten/ klienten utifrån behov och önskemål. I flertalet fall får du som kommer hit med dig övningar och träning du kan göra på egen hand i hemmet. Dessa följs sedan upp med träning, behandling eller liknande på mottagningen eller video tills önskat mål är uppfyllt.

Vad är en Fysioterapeut/Sjukgymnast

Fysioterapeut är ny benämning för yrket sjukgymnast. En fysioterapeut är en yrkesgrupp som har unik kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar rörlighet och hälsa. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår bedömning. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa samt hur rörelse kan användas som medel för ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/ eller funktionshinder.

Var i Stockholm finns vi?

Behandlingen gör vi på vår mottagning här i Stockholm, hemma hos dig, i den fina miljön vi har runt Hammarby sjöstad, Orminge, Mörby eller online via video, allt för att det skall passa dig så bra som möjligt.

Vanliga Sökorsaker till Fysioterapeut
Behandlingsmetoder och utökade kompetensområden som vi har

Mörby Centrum, Danderyd

Kontakt

Telefon: 08-544 992 90
information@mabrahalsa.se

Adress

Golfvägen 2, Mörby Centrum

182 31, Danderyd
Boka vård Mörby

Hammarby Sjöstad

Kontakt

Telfon: 08-544 992 93

hammarby@mabrahalsa.se

Adress

Virkesvägen 6, Hammarby Sjöstad

120 30 Stockholm
Boka vård Hammarby

Orminge Centrum

Kontakt

Telefon: 08-544 992 94

orminge@mabrahalsa.se

Adress

Ormingeplan 3, Orminge C

132 30 Saltsjö-Boo
Boka vård Orminge

Vårdavtal med Sll

MåBra Care har vårdavtal med Stockholms läns landsting och vi tar emot remisser för sjukgymnastik-, naprapat-, dietist-, arbetsterapeut- och kiropraktorbehandling. Det är inget krav på att ha remiss och det behövs inte remiss för att boka en tid.