MåBra strävar mot att utveckla Sveriges bästa hälsocenter för såväl sjuka som friska. 
Därför har vi valt att se till att verksamheten både har gym och vård under samma tak.